Studio Terbruggen heeft de vaardigheden en ervaring om al uw teksten naar een hoger niveau te tillen. Journalistiek, persberichten, webteksten, een samenvatting van uw congres: Studio Terbruggen is van al deze markten thuis. Het toegankelijk weergeven van technische en ingewikkelde onderwerpen is hierbij een opvallende specialisatie.

Sander Terbruggen publiceerde talloze journalistieke artikelen in technologietijdschrift De Ingenieur, waarvoor hij van 2003 tot 2009 werkte als redacteur. Daarnaast verschenen er artikelen van zijn hand in o.a. Techno!, Technisch Weekblad, Technologiekrant, NWT, dagblad De Pers, dagblad Spits! en de Leeuwarder Courant.

Hieronder een kleine selectie van artikelen die ik schreef voor De Ingenieur:


Het Dossier: evacuatieplan
Artikel n.a.v. een onderzoek dat ik samen met TNO en met medewerking van Rijkswaterstaat deed naar de mogelijkheden om de randstad tijdig te evacueren bij een dreigende overstroming.


Het Dossier: medische beelden
Het aantal medische scans en röntgenfoto’s stijgt explosief. De tijd die medisch specialisten nodig hebben om alle afbeeldingen te bekijken, groeit net zo hard mee. Daarom is een (gedeeltelijke) automatisering van de analyse van deze beelden wenselijk. ‘De arts krijgt steeds meer een controlerende functie.’


Verbod voor vrachtverkeer op Hollandse Brug voorbarig
De Hollandse Brug, onderdeel van de A6 tussen Amsterdam en Almere, werd in april 2007 afgesloten voor vrachtwagens, omdat de constructie niet voldoet aan de veiligheidseisen. De metingen en de berekeningen waarop deze conclusie werd gebaseerd, blijken echter onnauwkeurig en onvolledig.


De megapixelmythe
Digitale fotocamera’s zijn ongekend populair en het aanbod is dan ook enorm. Verkopers leggen de nadruk vooral op het aantal megapixels, maar een beeldpunt meer of minder heeft weinig invloed op de kwaliteit van de digitale foto’s. Een analyse van de belangrijkste technische punten die invloed hebben op de fotokwaliteit.


In drie uur om de wereld
Met de Spaceliner is het mogelijk om in anderhalf uur naar de andere kant van de wereld te vliegen. Een raket lanceert het toestel, dat vervolgens op de dampkring door de ruimte stuitert. Koeling is het grootste probleem. ‘De hittebestendige, keramische tegeltjes van de spaceshuttle zijn voor de Spaceliner geen optie.’


Het Interview: Tjeerd Hoek
Vista, een langverwachte versie van het veelgebruikte besturingssysteem Windows, is in 2007 gelanceerd. De uit Nederland afkomstige industrieel ontwerper ir. Tjeerd Hoek is de hoofdverantwoordelijke voor de meest opvallende wijzigingen: het uiterlijk en het bedieningsgemak.


Verticale windtunnel simuleert vrije val
In een verticale windtunnel is het mogelijk een vrije val uit een vliegtuig na te bootsen. De twaalf ventilatoren van Indoor Skydive Roosendaal, de enige in de Benelux, blazen gezamenlijk 3,5 miljoen m3 lucht per uur door de tunnel.


Bedrijven negeren richtlijn om stof- en gasexplosies te voorkomen
Ontploffingen in houtzagerijen, graansilo’s en melkpoederfabrieken kunnen een zelfde ravage aanrichten als de vuurwerkramp in Enschede. Toch houden weinig bedrijven zich aan de nieuwe Europese richtlijn die deze gas- en stofexplosies moet voorkomen. ‘Zo lang controle niet of nauwelijks plaatsvindt en eventuele boetes slechts enkele honderden euro’s bedragen, doen veel ondernemingen helemaal niets.’

Droogtescenario's veenkaden niet gereed
Naar aanleiding van de dijkverschuiving in Wilnis publiceerde de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) in 2005 het rapport Naar een draaiboek voor droogtegevoelige kaden. Uit een inventarisatie van De Ingenieur blijkt dat geen van de zes waterschappen en hoogheemraadschappen met veenkaden inmiddels zo’n ‘draaiboek droogte’ gereed heeft.

Overstroming New Orleans: damwanden te kort
De American Society of Civil Engineers heeft onlangs de falende waterkeringen in new orleans onderzocht. Oud-hoogleraar jurjen battjes was de enige nederlander die bij het onderzoek was betrokken. ‘de lengte van De damwand onder de muur bedraagt op bepaalde plaatsen niet meer dan 4 m.’


Overstroming New Orleans: made in USA
De dijken die new orleans beschermden, waren slechts berekend op een orkaan uit klasse 3. Katrina groeide echter uit tot categorie 5, die eens in de 101 tot 190 jaar voorkomt. Wat kunnen de Amerikanen van Nederlandse waterbouwers leren?


Het Interview: Rein Willems (topman Shell)
Rein Willems vertrouwt op het menselijke vernuft en efficiëntie. De rede vindt altijd weer oplossingen voor problemen, ook als de fossiele brandstoffen opraken. ‘In de toekomst kunnen we veel meer brandstof winnen uit een bron dan met de huidige stand der techniek.’


Het Dossier: Cybercrime
Het digitale dievengilde gaat het allang niet meer om het voor iedereen gratis toegankelijk maken van software. Idealisme heeft in veel gevallen plaats gemaakt voor ordinair materialisme: hackers zijn crackers geworden.


Controverse experts over daling Nederland met 40 cm/eeuw
Onrust in de delta. Zakt de nederlandse kust lokaal 20 tot 40 cm/eeuw, zoals geoconsult-directeur dr.ir. Floris schokking in 2004 beweerde? Als zijn cijfers kloppen, is de veiligheid in gevaar en zijn op korte termijn dijkversterkingen nodig. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bedroeg de daling echter slechts enkele cm’s. ‘Absolute bodemdaling kunnen we niet bepalen.’

Zweven in de kotskomeet
De European Space Agency (ESA) organiseerde in de zomer van 2004 voor de zevende keer paraboolvluchten voor studenten. Deze ‘ervaring die je leven verandert’ wint aan bekendheid: het aantal deelnemers groeit en de proeven worden technischer. Het KaBoom-team van de TU Delft vloog als enige groep uit Nederland mee.


Het Interview: Santiago Calatrava
De Spaanse architect Santiago Calatrava ontwierp de Three Holland Bridges in de Haarlemmermeer die koningin Beatrix opende in 2004. De wereldberoemde architect geeft zelden interviews, maar maakte tijd vrij voor een uitgebreid gesprek over de omstreden bruggen.


Het Dossier: Westerschelde
België is sinds de overstromingen van de Schelde in 1976 met zijn eigen Deltaplan – het Sigmaplan – bezig. Terwijl de Vlamingen in hun strijd met het water de nadruk leggen op dijkverhogingen en overstromingsgebieden, voelen sommige Nederlandse deskundigen meer voor een open stormvloedkering in de Westerschelde. ‘Er zal eerst een ramp nodig zijn, voor er een kering in de Westerschelde komt.’ De Belgen vinden een open dam te kostbaar.

Bacteriën bouwen biodijken
GeoDelft (tegenwoordig onderdel van Deltares) hoopt een geotechnische revolutie te ontketenen met een nieuwe techniek. Door natuurlijke bodemprocessen te stimuleren passen zij de fysische eigenschappen van de grond aan. Bacteriën die zand kunnen omzetten in zandsteen spelen hierbij de hoofdrol. Voornaamste toepassing: dijkversterking.


Nieuw 'Wilnis' niet te voorkomen
Het faalmechanisme dat de dijkverschuivingen in Wilnis in 2003 veroorzaakte, is bij nieuwe droogte haast niet te voorkomen. Om het probleem goed aan te pakken is het noodzakelijk om alle veenkaden in Nederland intensief te ondezoeken. En dat kan jaren in beslag nemen.

T: 06 246 585 21