Soms zijn alleen woorden en stilstaande beelden niet genoeg. Bijvoorbeeld omdat een onderwerp zo ingewikkeld is dat het de inspanning die de doelgroep moet doen voor een goed begrip van het onderwerp te groot is. Of omdat het de wens is om een zo groot mogelijk publiek op een zo toegankelijk mogelijke manier aan te spreken. Een animatiefilm kan dan de uitkomst zijn.

Animatie is zeer breed toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan educatie, voorlichting, productinformatie en -presentatie, journalistieke items, reclamefilmpjes en webbanners.

T: 06 246 585 21